Thời sự - Chính trị

No Image
Thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
12-04-2023 11:27
3009 lượt xem
Ngày 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
No Image
Phát động Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số
07-09-2022 10:01
4226 lượt xem
Ngày 5.9, Ban điều hành Chuyển đổi số tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch 235, về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
No Image
Họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chuyển đổi số
05-09-2022 16:03
3971 lượt xem
Ngày 31.8, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tổ chức họp cho ý kiến dự thảo thể lệ cuộc thi, kế hoạch tổ chức và thông qua quyết định thành lập các bộ phận tham mưu, giúp việc.
  • 1(current)

Copyright © 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang