Liên hệ

Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Hotline: 02193.863.087 | Email: btgtu@hagiang.gov.vn

Copyright © 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang