Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày chuyển đổi số năm 2024

17-06-2024 14:54
570 lượt xem

CGTĐT - Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, hiệu quả, lợi ích thiết thực của chuyển đổi số, thiết thực hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tỉnh Hà Giang 28/8 và Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày chuyển đổi số năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản, nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người dân Hà Giang khi tham gia các hoạt động trên môi trường số. Tạo diễn đàn gặp gỡ, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác chuyển đổi số nói chung và truyền thông số nói riêng. Thúc đẩy tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh. 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp trước ngày 10 tháng 10 năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch tại đây:

Tin khác
No Image
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến về Chuyển đổi số với chủ đề Xây dựng Công dân số tỉnh Hà GiangNgày 17/06/2024, UBND Tỉnh Hà Giang ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến về Chuyển đổi số với chủ đề Xây dựng Công dân số tỉnh Hà Giang

Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Hotline: 02193.863.087
Email: btgtu@hagiang.gov.vn

Đơn vị phối hợp:
FPT Information System Khaothi.online

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang