Thông báo kết quả tuần 1 cuộc thi trực tuyến về chuyển đổi số chủ đề “xây dựng công dân số tỉnh Hà Giang”
25-06-2024 09:17
1757 lượt xem

CGTĐT – Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến về chuyển đổi số chủ đề “xây dựng công dân số tỉnh Hà Giang” thông báo kết quả tuần 1 cuộc thi như sau:
Trong tuần 1, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 27.125 người tham gia, với 59.188 lượt thi; trong đó có  5.115 người trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

Top 3 cơ quan có số lượng người tham gia thi đông nhất là Vị Xuyên 4.104 người; Bắc Quang 2.950 người, Xín Mần 2.461 người. Có 40 người ngoài tỉnh Hà Giang tham gia với 1.080 lượt thi, ở các tỉnh: An Giang,Tuyên Quang, Hà Nội, Bình Dương….

Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Hotline: 02193.863.087
Email: btgtu@hagiang.gov.vn

Đơn vị phối hợp:
FPT Information System Khaothi.online

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang