Số liệu thống kê
Tuần 4 - Cuộc thi trực tuyến về Chuyển đổi số với chủ đề Xây dựng Công dân số tỉnh Hà Giang
Cập nhật lúc: 14-07-2024 21:54:49
Announce icon
Danh sách các cuộc thi
1
2
3

Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Hotline: 02193.863.087
Email: btgtu@hagiang.gov.vn

Đơn vị phối hợp:
FPT Information System Khaothi.online

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang