Quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

29-07-2022 15:07
7695 lượt xem

        Sáng 29.7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến 3 cấp nhằm học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp là báo cáo viên của hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh và lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực Huyện ủy, Thành ủy và các phòng, ban, cơ quan trực thuộc tham dự.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.


 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì điểm cầu Tỉnh ủy.


      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng truyền đạt 2 chuyên đề, gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương” và “Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Đồng thời, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sơn truyền đạt hai chuyên đề về: “Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về phát triển kinh tế”; chuyên đề về “Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về văn hóa – xã hội”.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn quán triệt các chuyên đề tại hội nghị

 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng quán triệt các chuyên đề tại hội nghị


Theo đó, các đồng chí nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, đối với tỉnh Hà Giang luôn nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã không ngừng nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện trong đạo đức, lối sống, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các đồng chí đề nghị: Sau hội nghị này, các địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo Bác Hồ trong nhân dân... 

Tin khác
No Image
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà GiangNgày 08/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND tổ chức Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
No Image
Thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhNgày 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
No Image
Phát động Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi sốNgày 5.9, Ban điều hành Chuyển đổi số tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch 235, về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
No Image
Họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chuyển đổi sốNgày 31.8, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tổ chức họp cho ý kiến dự thảo thể lệ cuộc thi, kế hoạch tổ chức và thông qua quyết định thành lập các bộ phận tham mưu, giúp việc.

Copyright © 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang