Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

07-09-2023 11:20
6777 lượt xem

Theo đó, mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu CCHC, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức và đặc biệt là tuyên truyền về thủ tục hành chính và dịch vụ công nhằm lan tỏa, đồng thuận xã hội góp phần xây dựng hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính phục vụ nhân dân. 

Nội dung thi

Tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Hà Giang về CCHC; Những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 14-NQ-TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án 56/ĐA-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025 và một số văn bản khác.

Tìm hiểu về chỉ số CCHC (PAINDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh, khuyến khích người nước ngoài quan tâm tham gia cuộc thi.

Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang (Địa chỉ: http://tuyengiao.hagiang.gov.vn , chuyên mục: Thi tìm hiểu cải cách hành chính hoặc truy cập trực tiếp vào phần mềm tại địa chỉ http://tracnghiem.hagiang.gov.vn ).

Tiến độ, thời gian thi

Từ ngày 12/8/2023 đến ngày 31/8/2023: Ban hành thể lệ cuộc thi.

Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023: Phát động cuộc thi, phổ biến rộng rãi thể lệ, bộ câu hỏi trên các phương tiện thông tin.

Cuộc thi diễn ra trong 03 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi 01 lần. Thời gian thi trắc nghiệm trực tuyến bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 11/9/2023 và kết thúc vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 01/10/2023.  

Cơ cấu giải thưởng

Có các giải thưởng dành cho cá nhân và tập thể, bao gồm các giải: Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích.

Tin khác
No Image
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến về Chuyển đổi số với chủ đề Xây dựng Công dân số tỉnh Hà GiangNgày 17/06/2024, UBND Tỉnh Hà Giang ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến về Chuyển đổi số với chủ đề Xây dựng Công dân số tỉnh Hà Giang
No Image
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày chuyển đổi số năm 2024Ngày 05/056/2024, UBND Tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày chuyển đổi số năm 2024

Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Hotline: 02193.863.087
Email: btgtu@hagiang.gov.vn

Đơn vị phối hợp:
FPT Information System Khaothi.online

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang