Cải cách hành chính
No Image
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
07-09-2023 11:20
6672 lượt xem
Ngày 08/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND tổ chức Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Hotline: 02193.863.087
Email: btgtu@hagiang.gov.vn

Đơn vị phối hợp:
FPT Information System Khaothi.online

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang